Persembahyangan Bersama Dalam rangka pelaksanaan Piodalan Ngenem Sasih di Pura Basukian Puseh
Jagat dan Pura Goa Raja, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten
Karangasem