Pegawai

 1. Ir. I WAYAN KOTIO, MP
  NIP. 19651231 199203 1 179
  Pembina Utama Muda IV/c
 2. I GUSTI NGURAH NYOMAN SEMARAJAYA, SE
  NIP. 19631231 198908 1 010
  Pembina Tk. I IV/b
 3. Ir. NI WAYAN NASTRI
  NIP. 19620425 199303 2 001
  (Pembina IV/a)
 4. I NYOMAN SRINADHA GIRI, SE
  NIP. 19740624 200604 1 010
  (Pembina IV/a)
 5. GUSTI NGURAH ASTANA, SE
  NIP. 19630721 198903 1 019
  (Pembina IV/a)
 6. NI KETUT RAI WAHYUNI, SH
  NIP. 19720929 201001 2 001
  (Penata III/c)
 7. I GUSTI NYOMAN ADNYANA, SH
  NIP. 19631231 198612 1 025
  (Penata Tk. I III/d)
 8. NI KETUT BUDIYANI, SST
  NIP. 19661231 199203 2 085
  (Penata Tk. I III/d)
 9. I GUSTI AYU MADE SRIHATI, S.Sos
  NIP. 19630205 198607 2 002
  (Penata Tk. I III/d)
 10. I GUSTI AGUNG SUPATALI NEGARA, S.Sos
  NIP. 19610426 198203 1 005
  (Penata Tk. I III/d)
 11. I WAYAN KARWIYANA
  NIP. 19621231 198403 1 383
  (Penata Tk. I III/d)
 12. I GUSTI ARYA SETIAWAN, SH
  NIP. 19680304 199602 1 003
  (Penata Tk. I III/d)
 13. NI KETUT SASIH
  NIP. 19610902 198203 2 012
  (Penata Tk. I III/d)
 14. I GEDE SANJAYA
  NIP. 19620103 198703 1 014
  (Penata Tk. I III/d)
 15. RAMLI
  NIP. 19650628 198603 1 012
  (Penata Tk. I III/d)
 16. Drs. I MADE KARJAYA
  NIP. 19660101 199203 1 024
  (Penata Tk. I III/d)
 17. I GUSTI AGUNG PUTU OKA NURAGA, SE
  NIP. 19650517 198903 2 018
  (Penata  Tk. I III/d)
 18. NI PUTU SUARTINI
  NIP. 19620714 198303 2 014
  (Penata Tk. I III/d)
 19. NI GEDE RAI SURATNI, S.Sos
  NIP. 19620926 199003 2 005
  (Penata Tk. I III/d)
 20. I KETUT ARWATA, SH
  NIP. 19760420 200212 1 005
  (Penata III/c)
 21. I GEDE AGUS WIRDIANA, S.Sos
  NIP. 19770904 200003 1 003
  (Penata III/c)
 22. NI NYOMAN SUTRIANI, S.Sos
  NIP. 19651222 200003 2 006
  (Penata III/c)
 23. PUTU AYU SRI LESTARI, S.Sos
  NIP. 19790622 200212 2 006
  (Penata III/c)
 24. I WAYAN SUDARMA YASA
  NIP. 19741012 199403 1 002
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 25. NI LUH GEDE AYU MANIK
  NIP. 19720105 199303 2 010
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 26. DOMINGAS RUIT NEVES
  NIP. 19711002 199303 2 008
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 27. NUR MALA DEWI, S.Sos
  NIP. 19801231 200604 2 037
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 28. NI WAYAN YULI LESTARI, SH
  NIP. 19850604 200604 2 002
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 29. NI G.A.A.PT. YUTIARINI, A.Ma,SE
  NIP. 19750919 200501 2 009
  (Penata Muda TK. I III/b)
 30. I MADE MULIAWAN, SH
  NIP. 19691121 200701 1 020
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 31. I MADE ADNYANA, S.Sos
  NIP. 19720301 200701 1 015
  (Penata Muda Tk. I III/b)
 32. I NYOMAN BUDIARTA, SH
  NIP. 19670514 198804 1 001
  (Penata Muda III/a)
 33. I GUSTI AGUNG GEDE ADNYANA PUTRA, SE
  NIP. 19790621 201406 1 001
  (Penata Muda III/a)
 34. I GUSTI NGURAH YUS, S.Sos
  NIP. 19800412 201001 1 026
  (Penata Muda III/a)
 35. ADI SUBROTO
  NIP. 19740905 200604 1 006
  (Pengatur Tk. I II/d)
 36. I MADE GDE SADIARTA
  NIP. 19641231 200604 1 181
  (Pengatur Tk. I II/d)
 37. I MADE PENDIT YULIASTRA
  NIP. 19610730 200604 1 001
  (Pengatur Tk. I II/d)
 38. NI NYOMAN SARIANI
  NIP. 19660615 200701 2 024
  (Pengatur II/c)
 39. I MADE SUKADANA
  NIP. 19730623 200801 1 011
  (Pengatur II/c)
 40. GAGUS MADE DARMADA
  NIP. 19740212 200701 1 031
  (Pengatur II/c)
 41. I KETUT DUNIASA
  NIP. 19730118 200801 1 006
  (Pengatur II/c)
 42. NI MADE PRAWIDYA ARTHANINGSIH, A.Md
  NIP. 19830227 201503 2 001
  (Pengatur II/c)
 43. NI WAYAN SUKA ASIH
  NIP. 19790516 201001 2 004
  (Pengatur II/c)
 44. I GEDE EDI SUSANTO
  NIP. 19801123 201212 1 002
  (Pengatur Muda Tk. I II/b)
 45. I NYOMAN SANJAYA
  NIP. 19731126 201212 1 002
  (Pengatur Muda Tk. I II/b)
 46. NI WAYAN ALIT WIRATI, A.Ma.Pust
  NIP. 19681130 201212 2 001
  (Pengatur Muda Tk. I II/b)
 47. EKA LESTARI AGUSTINI
  NIP. 19790821 201406 2 005
  (Pengatur Muda Tk. I II/b)
 48. I PUTU SUARTAWAN
  NIP. 19800430 201212 1 002
  (Pengatur Muda Tk. I II/b)
 49. NI NYOMAN SANTINI
  NIP. 19751225 201001 2 007
  (Pengatur Muda II/a)